WORK WITH US
Open Positions
Down
ปัจจุบันระบบ FlowAccount.com มีบริษัท SMEs ไทยใช้เป็นจำนวนมาก และถือได้ว่าเป็นระบบบัญชีออนไลน์อันดับ 1 สำหรับ ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เราช่วยลูกค้าของเราในการเปิดบิลแล้วเป็นจำนวนกว่า 15,500,000 บาท ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจาก Venture Capital ชั้นนำ ทั้งในประเทศ Beacon VC (กองทุน Venture Capital ของ ธนาคารกสิกรไทย) และต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนจาก Silicon Valley และสิงคโปร์ในการลงทุนระดับ Pre Series A พวกเราจึงอยากชวนพี่ๆ น้องๆ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา มาเรียนรู้และช่วยกันพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จทั้งในมุมมองของธุรกิจและงานด้านบัญชีกันนะครับ
FlowAccount.com
คือบริษัทอะไร?
FlowAccount.com คือ Tech Startup สัญชาติไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2014 เราเป็นผู้พัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ แบบ SaaS (Software as a Service) ที่ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการและธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ระบบของเราช่วยให้เจ้าของกิจการขนาดเล็ก ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้ง่ายและครบถ้วนสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น เช่น การเปิดใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี บริหารคลังสินค้า รวมถึงรายงานต่างๆ โดยใช้งานได้ผ่าน Website, ระบบปฎิบัติการ iOS และ Android.
ปัจจุบันระบบ FlowAccount.com มีบริษัท SMEs ไทยใช้เป็นจำนวนมาก และถือได้ว่าเป็นระบบบัญชีออนไลน์อันดับ 1 สำหรับ ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น เราช่วยลูกค้าของเราในการเปิดบิลแล้วเป็นจำนวนกว่า 15,500,000 บาท ทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจาก Venture Capital ชั้นนำ ทั้งในประเทศ Beacon VC (กองทุน Venture Capital ของ ธนาคารกสิกรไทย) และต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนจาก Silicon Valley และสิงคโปร์ในการลงทุนระดับ Pre Series A พวกเราจึงอยากชวนพี่ๆ น้องๆ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา มาเรียนรู้และช่วยกันพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จทั้งในมุมมองของธุรกิจและงานด้านบัญชีกันนะครับ
Our Goal
“เราเป็น Startup ไทยที่ตั้งใจพัฒนาระบบเพื่อให้ SMEs ไทย มีระบบที่ใช้งานง่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในราคาที่เป็นกันเอง พร้อมรางวัลยืนยันคุณภาพ ชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการ AIS The StartUp ปี 2015 และ รางวัล Top 10 Echelon Asia Summit 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์”
Why is this good for you?
 • ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานชุดแรกๆ ทำให้ได้ประสบการณ์และการเรียนรู้รอบด้าน
 • ได้ทำงานใน Startup ที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ได้เรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี และพัฒนาระบบที่มีลูกค้าใช้งานจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
 • ได้เห็น Feedback จากลูกค้าที่ใช้งานจริงเพื่อมาคิดต่อยอดอย่างสร้างสรรค์
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น ไม่ต้องตอกบัตร แต่งตัวตามสบาย
 • ทำงานกับพี่ๆ Founders ของบริษัทโดยตรง เสนอไอเดียได้อย่างเต็มที่
 • มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อม หรือจะใช้เครื่องส่วนตัวก็ได้
Why is this good for you?
Flowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount Gallery
Flowaccount Gallery
Flowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount Gallery
Flowaccount Gallery
Flowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount GalleryFlowaccount Gallery
Flowaccount Gallery
ตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัคร
ตำแหน่งที่เราเปิดรับสมัคร
Development
iOS Developer (Junior and Senior Position) Apply
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Objective-C หรือ Swift
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout, การใช้ 3rd Party libraries ต่างๆ เช่น Alamofire, FacebookSDK, Firebase จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern เช่น MVC/MVVM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Android Developer (Junior and Senior Position) Apply
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ Android SDK, Java
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • มีความรู้ในการใช้งาน Version Control เช่น SVN,GIT
 • มีความคุ้นเคยกับการใช้ 3rd Party Libraries ต่างๆ เช่น Retrofit 2.0, Recycle View
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Front End Developer Apply
 • มีประสบการณ์การเขียน Angular2, HTML, CSS, JavaScript
 • เข้าใจและสามารถสร้างเว็บในรูปแบบ Responsive Design รวมถึง PWA ได้
 • สร้างและดูแล Front End ของระบบบัญชีออนไลน์ FlowAccount.com
 • ทำ UX/UI ของ Interface การใช้งานต่างๆให้สามารถใช้งานได้สะดวกและลื่นไหล โดยทำงานร่วมกับ Backend Developer และ Designer ของทีม
Tester/QA (Automate Testing)Apply
 • ช่วยนำทีมในด้านการทดสอบและควมคุมคุณภาพงานของ FlowAccount ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตาม Requirement ต่างๆ
 • เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของแต่ละ Feature ของเว็บและแอปพลิเคชั่นของ FlowAccount ได้เป็นอย่างดี
 • ทำความเข้าใจ Requirement ที่กำลังพัฒนาอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน
 • มีความละเอียดและรอบคอบ และเข้าใจการทดสอบโดยคิดจากมุมมองของผู้ใช้จริง
 • สนใจศึกษาและเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อนำมาช่วยการทดสอบให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง
 • หากมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเขียน Scripting language เช่น Python, PHP, Ruby จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
DevOps Apply
 • มีความต้องการและรักที่จะปรับปรุง Process ให้มีประสิทธิภาพหรือทำให้ workflow ทำงานได้อย่างลื่นไหล
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดการระบบ Automation
 • มีความเข้าใจในการจัดการระบบ AWS, Docker Container เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในการเขียน Batch File, Linux, Window Server และ iiS
 • มีความรู้ในการทำ CI
Project Manager Apply
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Development มามากกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ในการนำทีม
 • รักในการคุมทีม พัฒนา ทำงานความ diversity ของทีมได้
 • มีทักษะในการสื่อสาร ต่อรอง และการโน้มน้าวที่ดี
 • มีความเข้าใจในการพัฒนา Software เข้าใจธุรกิจและขีดความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
 • เข้าใจหลักการ Agile Development เป็นอย่างดีและนำทีมปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ความเข้าใจในนำข้อมูลจาก Analytics มาวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจได้
 • หากมีประสบการณ์ตรงด้าน UX และการ User research จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Digital Marketing
Digital Marketer Apply
 • มีความเป็นนักขาย นักการตลาด มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ facebook Ads, Google Ads และบริหารการตลาดออนไลน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดผล Metrics ต่างๆเพื่อพัฒนาการตลาดให้ดียิ่งขึ้น
 • ประสบการในการทำ Online Marketing Campaign ต่าง ใน Social media ต่างๆ
 • เข้าใจการวัดผล Metrics ต่างๆของ campaign และสื่อสารให้ทีมบริหารทราบ
 • ทำ Email marketing campaign
 • และอื่นๆที่จะช่วยให้ทีมงานสามารถเข้าถึงและช่วยลูกค้า SMEs ได้มากยิ่งขึ้น
Digital Content Creator Apply
 • สามารถเรียบเรียงบทความให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
 • สามารถค้นคว้าศึกษาข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนำมาประกอบการเขียน Content ให้ตอบโจทย์ Customer journey ของลูกค้าและทันเทรนด์ใหม่ๆ
 • บริหารจัดการดูแล Content ในการลง social media ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความเข้าใจด้าน SEO จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Sales/Customer Support
Customer Support Apply
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี FlowAccount แก่ผู้ที่สนใจใช้งาน ทั้งผ่านทางระบบ Online และทางโทรศัพท์
 • แนะนำวิธีการใช้งาน FlowAccount เพื่อที่จะสามารถทำให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานเพื่อให้ฝ่าย sales สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อปิดการขาย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรง แต่ขอคนที่รักในงานบริการชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะในการพิมพ์สัมผัส
 • มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้
 • เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีอัธยาศัยดี ชื่นชอบการบริการ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีใจรักในการบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานการบริการ หรือ Telesales จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้น จนไปถึงการลงบันทึกบัญชี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Sales Administrator Apply
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้สามารถปิดการขายได้สำเร็จลุล่วง
 • ให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพท์ และทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ Line
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ในกรณีที่เกิดปัญหา ต้องดำเนินการสื่อสารกับลูกค้า และติดตามงานเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาให้แล้วเสร็จ
คุณสมบัติ
 • ประสานงานระหว่างพนักงานขาย ลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้สามารถปิดการขายได้สำเร็จลุล่วง
 • ให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพท์ และทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook และ Line
 • สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ในกรณีที่เกิดปัญหา ต้องดำเนินการสื่อสารกับลูกค้า และติดตามงานเพื่อหาข้อสรุปของปัญหาให้แล้วเสร็จ คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (สาขาบัญชี, บัญชีธุรกิจ, บริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ทั้งหมดอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ที่มีใจรักในงานขาย
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้
 • หากมีประสบการณ์ทำงานการขายผ่านทางโทรศัพท์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Operations
Recruiter (Talent Acquisition) Apply
Responsibilities
 • Work closely with founders and management team to help fulfil staffing requirements.
 • Understand the importance of building a great company culture.
 • Understand how to recruit not only for skill but also for attitude and culture fit.
 • Understand company growth strategy and recruit talent to help the team achieve strategic milestones.
 • Ability to find leads and source candidates from various channels.
 • Screen candidates and work with founders to select the best candidates.
 • Be the company’s spokesperson, help build employer branding and connect with talent.
Qualification
 • Bachelors degree in any field.
 • At least 1 year experience in recruitment and selection process or was a small business owner who has recruited candidates in the past.
 • Background in IT and the ability to understand tech startups would be a great advantage.
 • Strong interpersonal and communication skills.
 • Sales oriented personality and able to achieve recruitment goals within timeframe.
 • Passion for people and the desire to help build a great company culture.
Location
โทรติดต่อเรา
 

เวลาทำการ FlowAccount Support Team:

จันทร์-อาทิตย์ 9:00-18:00 น.

LINE ID: @flowaccount
flowaccount line
flowaccount facebook
flowaccount youtube
flowaccount ios application
flowaccount ios application
flowaccount ios application
flowaccount ios application
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
141/12 ชั้น 11 ยูนิต 12B อาคารชุด สกุลไทย สุรวงศ์ ทาวเวอร์
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105558096348
( View Map )
ฝากข้อมูลให้ฝ่ายขายติดต่อกลับ
หากสนใจใช้งานระบบของเรา สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือสามารถโทรเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-359-7000