FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้
FlowAccount เพื่อการศึกษา

เสริมทักษะให้นักศึกษาบัญชี เปิดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็นนักบัญชีออนไลน์

FlowAccount มอบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้อาจารย์และนิสิตนักศึกษาหลักสูตรวิชาการบัญชี และทุกภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ ได้ใช้งานฟรีจนจบหลักสูตร พร้อมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
FlowAccount for educationFlowAccount for education
FlowAccount for education
60+
สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
2,000+
นักเรียน/นักศึกษา
ที่ผ่านการเรียนระบบ FlowAccount
นักเรียน/นักศึกษา ที่ผ่านการเรียนระบบ FlowAccount
477
นักเรียน/นักศึกษา
ที่ผ่านการทดสอบการใช้งาน FlowAccount
นักเรียน/นักศึกษา ที่ผ่านการทดสอบการใช้งาน FlowAccount
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับเรา
สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการกับเรา
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
flowaccount-logo-mou
เพิ่มพูนทักษะนักบัญชีดิจิทัลในสถานศึกษา สู่ประสบการณ์ทำงานจริง
สำหรับผู้ที่สนใจนำโปรแกรมบัญชีออนไลน์ไปใช้ในสถานศึกษา และสำหรับธุรกิจ SMEs หรือสำนักงานบัญชี ที่สนใจหานักศึกษาฝึกงานที่มีทักษะโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount สามารถคลิกลงทะเบียนได้เลย

ใบรับรอง (Certificate)

เพื่อเป็นการยืนยันว่านักเรียนหรือนิสิตนักศึกษา ได้ผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้การใช้งาน FlowAccount และพร้อมเข้าสู่โครงการนักศึกษาฝึกงานเพื่อธุรกิจ SMEs หรือสำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์แล้ว

ใบรับรองสำหรับผู้สอน

ใบรับรองสำหรับผู้เรียน

มีผลในการรับรองทักษะ 1 ปี

การันตีทักษะการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์

นำไปประกอบกับ Resume สมัครงานได้

เพิ่มความน่าเชื่อถือ สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

คอร์สใบเซอร์สำหรับนักบัญชี