FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์เอ็ม เอซีซี เซอร์วิส

เราให้ความใส่ใจกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการ และพร้อมก้าวเป็นผู้ช่วยคิดเรื่องการวางแผนบัญชีให้ผู้ประกอบการได้มั้นใจให้การทำธุระกิจ โดยมีความมุ้งหวังว่าผู้ประกอบการจะทำธุรกิจได้อย่างมั้งคง และเข้าใจ

คุณ วิษธร วงค์ละคร

"เราไม่ใช้แค่บัญชี และเราเป็นเพื่อนคู่คิดบริษัท
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการ เห็นผลการดำเนินการของบริษัทได้อย่างชัดเจน
ผ่านโปรแกรม FlowAccount โดยมีเราเป็นผู้ให้เพื่อนคิดเรื่องบัญชี"

"เราไม่ใช้แค่บัญชี และเราเป็นเพื่อนคู่คิดบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการ เห็นผลการดำเนินการของบริษัทได้อย่างชัดเจน ผ่านโปรแกรม FlowAccount โดยมีเราเป็นผู้ให้เพื่อนคิดเรื่องบัญชี"

ผู้ก่อตั้ง

คุณ วิษธร วงค์ละคร

ความเป็นมาบริษัท

ก่อตั้ง 4 มกราคม 2564 ปัญหาเรื่องความเข้าใจขอบัญชี กับผู้ประกอบการที่อยากทำให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และมีความมั่นใจ ที่จะทำธุระอยากที่มีผู้ทำบัญชีดูแล

ที่อยู่

ศรีราชา ชลบุรี

แนวคิด

เราไม่ใช้แค่บัญชี และเราเป็นเพื่อนคู่คิดบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการ เห็นผลการดำเนินการของบริษัทได้อย่างชัดเจอ ผ่านโปรแกรม FlowAccount โดนมีเราเป็นผู้ให้เพื่อนคิดเรื่องบัญชี