FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท เอ.พรู้ฟ จำกัด

วางระบบเพื่อลดต้นทุน โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและบุคลากร ที่มีความชำนาญ เฉพาะทาง

คุณ ชนิตา จอมพงษ์

"เป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของระบบโปรแกรมบัญชี
มีพนักงานทำงานโดยใช้โปรแกรมบัญชี ผสมกับการใช้ AI"

"เป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของระบบโปรแกรมบัญชี มีพนักงานทำงานโดยใช้โปรแกรมบัญชี ผสมกับการใช้ AI "

ผู้ก่อตั้ง

คุณ ชนิตา จอมพงษ์

ความเป็นมาบริษัท

ปี 2543 ผู้ก่อตั้ง 7 คน นางชนิตา จอมพงษ์ เป็นผู้ก่อตั้ง ช่วยเหลือ ธุรกิจsme ให้เติบโต อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ มีประสบการ์ มากกว่า 30 ปี เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งด้านกฏหมายและบัญชี มีทีมงานที่มีคุณภาพ

ที่อยู่

52/144 หมู่ที่ 9 ซอยเมืองทองธานี 26 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แนวคิด

รู้จริง เข้าใจจริง เน้นการสร้างระบบ เพื่อลดต้นทุน