FlowAccount
Download Free Today

เชื่อมต่อระบบบัญชีกับ Lazada

เจ้าของร้านค้าบน Lazada ที่มีบัญชีระบบ FlowAccount สามารถเชื่อมต่อคำสั่งซื้อบน Lazada เข้ากับ FlowAccount เพื่อให้ร้านค้าออกใบเสร็จได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ และสามารถดูรายงานสรุปบันทึกค่าใช้จ่าย เพื่อตรวจสอบกำไรของธุรกิจได้ ดังรายละเอียดในวิดีโอนี้