FA105: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับนักบัญชีFA105: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับนักบัญชี
สำหรับนักบัญชี
FA105: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับนักบัญชี
คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้โปรแกรม New FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์เต็มรูปแบบ ที่ผู้ประกอบการสามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจได้ โดยโปรแกรมจะลงบัญชีให้อัติโนมัติ พร้อมทั้งออกรายงานด้านบัญชีได้พร้อมกัน ทำให้นักบัญชีและผู้ประกอบการสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลได้ในทันที
ราคา
บัตรเข้าร่วมสัมมนา 1 ที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เหมาะกับ
นักบัญชีที่มองหาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ในการทำบัญชีของลูกค้าที่ดูแลอยู่
นักบัญชีอิสระ
นักบัญชีประจำบริษัท
คุณจะได้เรียนรู้
การตั้งค่าและวิธีการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในโปรแกรม New FlowAccount อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจทั้งด้านซื้อและด้านขาย
ผลกระทบด้านบัญชีจากการเปิดเอกสารด้านซื้อและด้านขาย และรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
การบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและบริหาร พร้อมทั้งการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย New FlowAccount ทั้งรายงานด้านภาษี และด้านบัญชี
สถานที่
AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium (BTS พร้อมพงษ์ ทางออกที่ 2)
ทางเข้าอยู่ตรงข้ามช่องขายตั๋วของโรงภาพยนตร์ Emprive' Cineclub Emporium
สนับสนุนสถานที่โดย AIS The StartUp สำหรับการใช้สถานที่ใน AIS D.C.
กำหนดการ
ดาวน์โหลดกำหนดการ: คลิ๊กที่นี่
ประวัติวิทยากร
คุณธนัย นพคุณ
Course Director, FlowAccount Academy
อาจารย์มหาวิทยาลัยด้าน วิชาบัญชีภาษี บัญชีบริหาร
ที่ปรึกษาด้านภาษี บริษัท KPMG Phoomchai Audit Co. Ltd.
Senior Accountant บริษัท GT Corporate Australia
เลือกวันที่ของคุณ


26 กุมภาพันธ์ 2020
13:00 - 17:00 น.
AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium
อย่ารีรอ เพราะเรามีที่นั่งจำนวนจำกัด!
หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการสำรองที่นั่ง ติดต่อ 02-026-8989