FA101: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการFA101: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการ
คอร์สพื้นฐาน
FA101: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ New FlowAccount สำหรับผู้ประกอบการ
คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้โปรแกรม New FlowAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์เต็มรูปแบบ ที่สามารถบันทึกเอกสารทางธุรกิจและลงบัญชี พร้อมทั้งออกรายงานด้านบัญชีได้พร้อมกัน ทำให้ผู้ประกอบการตรวจสอบผลการดำเนินธุรกิจได้ในทันที โดยไม่ต้องรอสรุปปลายปี พร้อมหัวข้อพิเศษที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและจัดการบัญชีและภาษีในธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ราคา
บัตรเข้าร่วมสัมมนา 1 ที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เหมาะกับ
เจ้าของกิจการที่มี นักบัญชี/สำนักงานบัญชี ช่วยทำบัญชี
เจ้าของกิจการที่เปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
คุณจะได้เรียนรู้
การตั้งค่าและวิธีการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในโปรแกรม New FlowAccount อย่างมีประสิทธิภาพ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเปิดเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจทั้งด้านซื้อและด้านขาย
ผลกระทบด้านบัญชีจากการเปิดเอกสารด้านซื้อและด้านขาย และรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง
การบริการบันทึกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและบริหาร พร้อมทั้งการออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายหารสต็อคสินค้า
การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย New FlowAccount ทั้งรายงานด้านภาษี และด้านบัญชี
พร้อมหัวข้อพิเศษ! ภาษีเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการควรรู้ หรือ การเตรียมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี
สถานที่
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี (BTS วงเวียนใหญ่ ทางออกที่ 4)
กำหนดการ
ดาวน์โหลดกำหนดการ: คลิ๊กที่นี่
ประวัติวิทยากร
คุณธนัย นพคุณ
Course Director, FlowAccount Academy
อาจารย์มหาวิทยาลัยด้าน วิชาบัญชีภาษี บัญชีบริหาร
ที่ปรึกษาด้านภาษี บริษัท KPMG Phoomchai Audit Co. Ltd.
Senior Accountant บริษัท GT Corporate Australia
คุณถนอม เกตุเอม
เจ้าของแฟนเพจ TAXBugnoms ที่มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คน
บล็อกเกอร์ วิทยากร และอาจารย์พิเศษ ด้านบัญชี ภาษี และการเงิน
นักเขียน และคอลัมน์นิสต์
คุณประดินันท์ ประดับศิลป์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเอกชน กว่า 27 ปี
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
เป็นที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี
คุณอรัญญา นาคหล่อ
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และวางระบบบัญชีองค์กรเอกชน
คุณอัญชลี มณีท่าโพธิ์
นายกสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ที่ปรึกษาวางระบบบัญชีให้กับนิติบุคคลไทยและสปป.ลาว
ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรรัฐวิสาหกิจและองค์การเอกชนมากกว่า 30 ปี
เลือกวันที่ของคุณ


07 มีนาคม 2020
13:00 - 18:00 น.
อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น 11 ถนนกรุงธนบุรี
อย่ารีรอ เพราะเรามีที่นั่งจำนวนจำกัด!
หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการสำรองที่นั่ง ติดต่อ 02-026-8989